100 jaar Steinmeyer-orgel (1923) Koepelkerk

Achtergrond

Gezien de bijzondere geschiedenis van dit orgel en plus het feit dat dit Steinmeyer-orgel één van de laatste is dat nog ongeschonden bewaard is gebleven, is het gepast dat er stilgestaan wordt bij dit jubileum. Steinmeyer heeft acht orgels in Nederland gebouwd waarvan er nog drie in gebruik zijn: in de Adventskerk te Alphen a/d Rijn, in de Koepelkerk/Mariakerk te Bussum en het Steinmeyer-Pels orgel in de Grote Kerk te Papendrecht. De andere, waaronder het orgel in de Amsterdamse Prinsessekerk werden uit de betreffende kerken verwijderd. Orgelliefhebbers vinden het echt de moeite waard dat dit en andere Steinmeyer-orgels in beeld blijven.


De Clemenskerk te Hilversum en haar Steinmeyer-orgel

"De opdracht voor het zoeken naar een geschikte orgelbouwer voor een nieuw pijporgel in de Clemenskerk werd in 1922 door pastoor Van Ditzhuyzen gegeven aan de Nederlandsche Klokken en Orgelraad te Utrecht onder voorzitterschap van de organist Johan Wagenaar. Er werd door de raad een plan opgesteld voor de bouw van het nieuwe orgel, het moest 15 stemmen krijgen over 2 klavieren en pedaal verdeeld. Lees verder ... 

[Bron: uittreksel uit een artikel van Dave Lazoe 'De Clemenskerk te Hilversum en haar Steinmeyer-orgel' - " De Orgelvriend Steinmeyer - jaargang 1993]􏰹


Behoud Clemenskerk en Steinmeyer-orgel - Arie den Dikken

Toen ik in 1975 bij de gemeente Hilversum als monumentenambtenaar aan de slag ging was de Clemenskerk nog volop in gebruik. Toen zo'n twintig jaar later de kerk aan de eredienst werd onttrokken bracht dat in het raadhuis voor bestuurders en ambtenaren (vooral van monumentenzorg) veel werk met zich mee. De beoogde activiteiten zijn: een jubileumconcert, orgelconcerten met andere instrumenten/ensembles of zang, orgelbespeling tijdens de Open Monumentendag/Nationale Orgeldag, een groepsles voor orgelstudenten van het Conservatorium van Amsterdam gevolgd door een concert alsmede een slotconcert door de hoofdorganist van de Grote Kerk van Naarden. Lees verder


Opbouw van het orgel in de Koepelkerk - Ronald van Baekel

"Het orgel stond hoog in de Clemenskerk die op dat moment werd gerestaureerd. Er stonden overal steigers. We hebben toen een liftje ingezet om de onderdelen makkelijk te kunnen vervoeren. En als je de kast om het orgel gaat demonteren moet je soms zagen, want deze was gespijkerd. Na zoveel jaren wilden de spijkers er niet zo gemakkelijk uit. Lees verder ... 


Dispositie van het Steinmeyer-orgel (1923/op. 1350)


Stichting Vrienden Steinmeyer-orgel Koepelkerk Bussum - Frans Baneke

Intussen werd de Stichting Vrienden Steinmeyer-orgel Koepelkerk Bussum in februari 2012 opgericht: Jan Klück (voorzitter), Frans Baneke (secretaris), Rob van Nieuwenhuis (penningmeester) en Paul Doorenbosch (lid). De stichting had als doel om een bijdrage te leveren aan de financiering van het gerestaureerde Steinmeyer- Lees verder


Anecdotes over het Steinmeyer-orgel


Agenda & Programmaboekje Terug naar overzicht