Het Willibrordus-orgel van Sint Willibrordus buiten de Veste te Amsterdam 


Amsterdams grootste orgel met ondergang bedreigd

Bron: Algemeen Handelsblad 26-09-1967

Kerkbestuur zoekt een koper

Bron: De Volkskrant | 11-10-1967

door A. J. Klei

Bron: Trouw | 09-03-1968Willibrordus-orgel voor f 15.000 verkocht

Bron: Trouw | 08-04-1968


Een orgel gaat verhuizen

Bron: De waarheid | 03-06-1969
Bron: NRC Handelsblad 03-10-1978

NRC Handelsblad 03-30-1979[Bron : Algemeen Dagsblad 31-05-1969]


Herinneringen van verslagever Herman F. van Hartingsveldt

HERBOREN WILLISBRORD

Om met de "Kathedrale Basiliek St. Bavo" aan de Leidsevaart te beginnen, tot voor enkele jaren terug genoot deze  R.K. kerk slechts een beperkte bekendheid, concerten werden weinig of niet gegeven. Het bezat geen groot orgel, slechts een transeptorgel van ruim 30 stemmen is aanwezig. Dit duurde zo tot 21 maart 1971. Want toen was het grote moment aangebroken: Een groot orgel werd ingespeeld door organist Thijs Kramer die opende met de bekende "Toccata" van Eugène Gigout.


Amsterdamse grootste orgel met ondergang bedreigd  [Bron: Algemeen Handelsblad 25-09-1967] Kerkbestuur besluit tot sloping van Willibrorduskerk [Bron: Algemeen Handelsblad 02-07-1966]
https://www.digibron.nl/viewer...

KERKNIEUWS De Waarheidsvriend 25-08-1983

PAPENDRECHT

Op zaterdag 3 september wordt het gerestaureerde orgel van de grote kerk in Papendrecht in gebruik genomen met een orgelbespeling van Jan Bonefaas (aanvang 20.00 uur).

Het orgel is in 1923 gebouwd door de Duitse orgelbouwer G. F. Steinmeyer & Co te Oettingen - Nürnberg. In 1958 heeft de fa. B. Pels & Zoon het orgel gerestaureerd en uitgebreid, waarbij het romantische karakter werd behouden en de dispositie zodanig werd aangepast dat het orgel kon voldoen aan de te stellen eisen als begeleidingsinstrument tijdens de eredienst en als concertorgel.

De mening van orgelcommissie en adviseur A. Fonteijn dat het orgel in muzikaal opzicht nog steeds goed voldeed, doch dat er in technisch opzicht wensen waren; met name was verbetering van de fractuur een eerste vereiste omdat zich in de pneumatiek storingen voordeden die niet op eenvoudige wijze te verhelpen waren. Ook de windladen waren totaal versleten. Deze zijn nu vervangen door eiken tooncancellenladen, het beste ladetype in de orgelbouw. De verouderde pneumatische tractuur van de klavieren en de commandoapparatuur in de speeltafel zijn vervangen door nieuwe electrische klavieren en moderne register - en koppelschakeiingen. Bovendien is de orgelkast geheel dichtgemaakt en bekleed met multiplex zodat de orgelklank veel beter gericht de kerk inkomt.

De mooie dispositie en het klankkarakter van dit karakteristieke orgel werden - op enkele intonatiecorrecties na - gehandhaafd. Het zweiwerk werd voor enkele registers uitgebouwd met 60 pijpen; het orgel telt nu 1648 sprekende pijpen. Tenslotte is er in samenwerking met architect T. M. Bokhorst een nieuw orgelfront gemaakt dat goed in stijl is met het karakter van het instrument en de architectuur van het kerkgebouw. De firma Pels & van Leeuwen B.V. te 's Hertogenbosch verdient de hoogste lof voojde wijze waarop deze restauratie is uitgevoerd!