Het Steinmeyer-orgel (1925/op. 1397) in de Hervormde Kerk, Vuren


Betreffende Kerkgebouwen | VUREN (classis Bommel). Woensdagavond 22 Juli j.l. had in de Hervormde kerk plaats de inwijding van het nieuwe kerkorgel. Ondanks de warmte vulde een groote menigte van belangstellenden het kerkgebouw. Het nieuw rein-pneumatisch instrument, dat van een electrische installatie voor windtoevoer is voorzien, werd door bemiddeling van den heer W. Sommer, orgel-handelaar te Gorinchem, betrokken van de Firma Steinmeyer te Oettingen (Beieren). Op voortreffelijke wijze werden door den heer Sommer verschillende stukken van beroemde meesters ten gehoore gebracht, waardoor de zuiverheid van toon en de klanken-rijkdom van het pas gebouwde orgel op heerlijke wijze uitkwamen. Ds. Hoek sprak een wijdingswoord naar aanleiding van Ps. 149 : 1. Met het zingen van Gez. 96 werd het feestelijk samenzijn besloten. De collecte bracht op ƒ 151.

Bron : (Ondersteuning Gemeenten) Weekblad der Nederlandsche Hervormde Kerk, 30 juli 1925 / www.digibron.nl

W. Sommer & Zonen Gorinchem. Een muzikaal geschoolde organist. Hij begon in 1919 zijn eigen bedrijf. Bouwde zuigwind- en drukwind instrumenten (voor de missie). Zuigwind-onderdelen kocht hij bij Dix in Gera, via de importeur Harder te Utrecht. http://www.harmoniumnet.nl/Mijn grote dank en waardering gaat uit naar de volgende mensen en organisaties voor hun medewerking:

  • Mw. Kelly de Hoop-Otten, Protestantse Kerk