Foto © Collectie xxxx

Het Steinmeyer-orgel (1922/op. 1342) in de Dorpskerk te Biggekerke




In 1922 werd in de Dorpskerk van Biggekerke het Steinmeyer-orgel geplaatst. Het was een tweeklaviers orgel; het tweede orgel dat de firma Steinmeyer in Nederland bouwde. Het eerste orgel is het Steinmeyer-orgel (1922/op. 1341) in de Adventskerk te Alphen aan den Rijn.


De geschiedenis van het orgel

Bron: © Archief van de Hervormde Gemeente te Biggekerke / Rijksarchief Middelburg, Zeeland

[wordt vervolgd .....]



Tegen de wil van Steinmeyer moest het oude loze front van het Biggekerk's orgel behouden blijven bij de bouw van het orgel. 

Foto © Collectie xxxx

[Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant 21-03-1929]


Op de voorzijde van het orgel zijn fraaie ornamenten aangebracht, terwijl in een omlijsting aan weerszijden in vergulde Gotische letters de teksten uit de bijbel.

  • Links staat: "Hoe zullen wij ontvlieden, indien wij op zoo groote zaligheid geen acht nemen"? (Hebr. 2 : 3a). 
  • Rechts staat de tekst: "Ontvangst met zachtmoedigheid het Woord dat in u geplant wordt, hetwelk uwe zielen kan zalig maken." (Jac. 1 : 21b). Beide teksten staan hier nog in de Statenvertaling. Bij de restauratie in 1957 keerden deze teksten helaas op de orgelgalerij niet meer terug. https://www.europese-bibliothe...


De orgelmaker plaatste de Principaal 8' achter het houten rek. Bij de laatste kerkrestauratie in 1956 werd het orgel ook gerestaureerd. Vermoedelijk hierbij is het verplaatst van het koor naar de torenzijde. De schelpbalg is vervangen door een oude smidsmotor, met een veel te klein vermogen. Begin jaren '70 raakte het orgel in de dermate slechte staat, dat werd besloten tot nieuwbouw over te gaan. In 1971 verdween het Steinmeyer-orgel uit de kerk; de firma Fama & Raadgever uit Maarssen plaatste een orgelpositief met aangehangen pedaal."  

[Bron: www/orgelsinzeeland.nl]