18 juni 2023 | 1923 inwijdingsconcert Steinmeyer-orgel (1922) door Simon Stelling - Adventskerk, Alphen a/d Rijn.


Vóór het concert begon vroeg ik me af hoe het orgel honderd jaar geleden klonk in de kerk."Moeilijk om te zeggen want ik was er niet", zei organist Simon Stelling. "Ik denk wel dat het orgel nu beter klinkt omdat o.a. de galerieën in de kruisbeuk van de kerk in 1975 werden gesloopt (waardoor ook veel meer licht in de kerk binnenkwam), de kerk kreeg meer gladde wanden en verder werden ook de kerkbanken verwijderd. Ik vind ook dat het programma doet denken aan hoe er toen over orgelmuziek werd gedacht.”De muziekstukken van de componisten Bach, Schumann en Liszt op de programmaflyer uit 1923 werden beschreven bijv. als "liefelijk", "klassieke schoonheid", muziek met “opbeurend karakter”. Het was eigenlijk muziek die niet opdringerig was en die bijdroeg aan de sfeer van een dienst. En het orgel was bedoeld om de gemeentezang van de psalmen te begeleiden en te ondersteunen. Maar mocht ook zoals in 1923 zijn "grootschheid en geweld" laten horen in Bachs "Toccata" en "Fuga".

Het was een zeer bijzondere belevenis!!